ELEKTROSTIMULÁTOR PRO KOREKCI ARTERIÁLNÍHO TLAKU ABP-051

 

Je tento přístroj ABP-051 výjimečný?

Je i není. Z jedné strany metodika neinvazivní elektrostimulace není novinkou, používá se již dávno a její efektivnost je již mnohokrát vyzkoušena a dokázána. Z druhé strany – poprvé se povedlo dovést tuto metodiku k dokonalosti, vycizelovat programy přístrojového působení k dokonalosti a vytvořit přístroj pohodlný, kompaktní, naprosto spolehlivý a s mnoha funkcemi.

Na čem zakládá činnost přístroje ABP – 051?

Fyzioterapeutický přístroj ABP-051 je určen k působení na lidské reflexní zóny v oblasti zápěstí prostřednictvím elektrického proudu různého kmitočtu s cílem korekce arteriálního tlaku.

Stimulace elektrickým proudem je nejuniverzálnější způsob aktivace receptorních struktur, včetně biologicky aktivních bodů, která spouští kaskádu regulačních a adaptačních mechanismů organismu. Elektrický proud se snadno dávkuje po amplitudě, dává možnost řídit kmitočet impulsů a jejich délku, formu i polaritu a nakonec je i odpovídajícím aktivátorem vzrušivosti tkání.

Výzkumy dokázaly, že při elektrostimulaci dochází nejenom ke změně impedance úseku kůže pod elektrodami, ale i ke změnám parametrů variability srdečního rytmu, například indexu napětí podle R. M. Bajevského*, což svědčí o vysoké citlivosti regulačních systémů na elektrické působení. Zvolením daného kmitočtu při elektrostimulaci je možné amplitudou impulzů výběrově působit na regulační systémy pro obnovu homeostáze organismu.

Výběr bodů působení se určuje typem poruchy a pohodlím při používání přístroje v zaměstnání, domácích podmínkách, při kursu procedur. Stimulace se provádí svazky impulsů, počet svazků impulsů odpovídá sadě kmitočtů pro korekci arteriálního tlaku.

Výsledek působení závisí na předchozím stavu člověka a na vybrané reflexní zóně.

K působení elektrostimulace se zřídka a pomalu rozvíjí přivykání, tak jak působení přístroje ABP-051 má malou intenzitu délku působení, což zvyšuje snášenlivost a bezpečnost procedur.

Klinická efektivnost korekce arteriálního tlaku s pomocí elektrostimulace je dokázána mnohačetnými praktickými výsledky a klinickými výzkumy publikovanými v odborných lékařských
vydáních.

**Bajevskij Roman Markovič – doktor lékařských věd, profesor, zasloužilý činitel vědy, hlavní vědecký pracovník GNC PF Institutu lékařsko-biologických problémů RAN. Autor 400 vědeckých prací, 18 monografií a 14 patentů ohledně variability srdečního rytmu.

Jak se dosahuje efektu korekce tlaku?

Je známo, že regulace arteriálního tlaku u člověka závisí na celé řadě faktorů spojených s genetikou, vznikem stresů, stravováním a životním stylem. Konkrétní závislosti se projevují zvětšením tonusu a tvrdosti cévní stěny, zvýšením síly a intenzity neuronální regulace, zvětšením počtu synaptických výbojů k cévní svalovině. Změna průměru malých cév o část mikronu mění arteriální tlak velmi podstatně, vždyť se mění objem celého cévního řečiště. Při spasmu cév se tlak zvyšuje, při uvolnění — snižuje.

Přitom přístroj nemá prakticky vliv na objem srdeční erupce a četnost srdečních stahů.

U osob s hypertenzí se během procedury může puls trochu snížit, je to spojeno pouze se snížením srdeční zátěže při snížení tlaku.

Nervový systém člověka je systémem bioelektrickým, ve kterém se předávají elektrické impulsy. Při působení na specifické reflexní zóny se formují elektrické impulsy podobné svou formou přirozeným elektrickým nervovým signálům. Ty působí na centrální regulační systémy srdečně -cévního systému, především — na cévně pohybové centrum, které se nachází v malém mozku a skládá se ze dvou částí: vazokonstrikční a vazodilatační. Dochází přitom k vyvržení biologicky aktivních látek ovlivňujících tonus hladké svaloviny cév.

Buňky hladké svaloviny cév na ně reagují zvýšením nebo snížením tonusu v závislosti od zvoleného programu.

PŘÍSTROJ ABP-051 PŮSOBÍ PŘEDEVŠÍM NA CÉVNÍ TONUS, TO JE NE JEFEKTIVNĚJŠÍ A BEZPEČNÝ ZPŮSOB VLIVU NA ARTERIÁLNÍ TLAK